Kiwkswap Analytics
/
Pools

KWIK-WETH POOL

~ KWIKSWAP LP Age
73.21 Days
Users
6
Staked
6316.399790 KWIKSWAP LP

Top Liquidity Providers

Liquidity ProviderPool ShareLiquidity Tokens Stakedsorted descendingLiquidity Tokens Staked USD
71.7688%4,533 KWIKSWAP LP$11,009.85
15.9550%1,008 KWIKSWAP LP$2,447.61
7.6864%485.5 KWIKSWAP LP$1,179.15
2.2445%141.8 KWIKSWAP LP$344.32
1.8818%118.9 KWIKSWAP LP$288.67
0.4636%29.28 KWIKSWAP LP$71.12

Rows per page:

10

1-6 of 6